Kazinczy-érmesek

 

Kiss Máté József Attila Tudományegyetem,

Boros Fatime Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola,

Szabó Andrea József Attila Tudományegyetem,

Novák Norbert Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK,

Kovács Ágnes Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskola,

Dobos Rita Janus Pannonius Tudományegyetem,

Al-Fugaha Éva Apáczai Csere János Tanítóképzô Fôiskola,

Marton Zsolt Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar,

Kígyós Valéria Bessenyei György Tanárképzô Fôiskola, Tanítóképzô Intézet,

Sebôk Mónika Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK,

Lénárt Zsuzsanna Károli Gáspár Református Egyetem BTK,

Kovács Melinda Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzô Fôiskola,

Sárosdy Eszter Károli Gáspár Református Egyetem BTK,

Papp Melinda Kossuth Lajos Tudományegyetem,

Lajosi Krisztina Babes-Bolyai Egyetem.