Kazinczy-érmesek

Nyíregyháza 1995

 

Somos Ákos, Janus Pannonius Tudományegyetem BTK, Pécs

Mendebaba Radmila, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

Latrán Ibolya, Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK, Debrecen

Vándor Ilka Borbála, ELTE BTK, Budapest

Almássy Balázs, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Fraller Ildikó, Janus Pannonius Tudományegyetem BTK, Pécs

Fekete Boglárka, JATE BTK, Szeged

Papp Ferenc, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest

Monori Mária, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen

Géczy Árpád, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger

Pálfi Katalin, ELTE BTK, Budapest

Kelemen Zsófia, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Tolnai Judit, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr

Borbély Zsuzsanna, Bessenyei György Tanárképző Főiskola

        Tanítóképző Intézete, Nyíregyháza

Füsti Molnár Béla, ELTE TFK, Budapest