Kazinczy-érmesek

Árokszállási Ildikó, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged

Bakos Piroska, Janus Pannonius Tudományegyetem, BTK, Pécs

Csonkaréti Gergely, Janus Pannonius Tudományegyetem, BTK, Pécs

Horváth Loránd, Püspöki Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet, Pécs

Joób Sándor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK, Budapest

Mészáros Ilona, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Tanítóképző

        Intézet, Nyíregyháza

Molnár Rita, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza

Nagypál Szabolcs, Eötvös Loránd Tudományegyetem, ÁJTK─BTK, Budapest

Patay Ágnes, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger

Somfay Krisztián, Eötvös Loránd Tudományegyetem, TFK, Budapest

Szatmári Elemér, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár

Szobolits Andrea, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Tóth András, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely

Tóth Renáta, Mozgássérültek Nevelőképző Intézete, Budapest

Tóth Szilvia, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely