Kazinczy-érmesek

 

Csabai András, Érseki Hittudományi Főiskola

Dominek Anna, Bánki Donát Műszaki Főiskola

Domján Lajos, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola

Forgácsné Keserű Judit, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola

Gombocz Orsolya, ELTE Bölcsészettudományi Kar

Gózon Ákos, ELTE Bölcsészettudományi Kar

Horváth Gyöngyi, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola

Kocsis Melinda, Kolozsvári Prtotestáns Teológiai Intézet

Laczkó Zsuzsa, Janus Pannonius Tudományegyetem

Pachmann Péter, ELTE Tanárképző Főiskolai Kar

Pozsár Róbert, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

Török Ágnes, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

Vass Éva, az Újvidéki Egyetem Hungarológiai Intézete

Vattamány Sándor, Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Vincze Veronika, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola