Kazinczy-érmesek

Sárospatak 1991

 

Bacskó Mária, Ungvári Állami Egyetem

Banner Géza, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

Bordi András, ELTE Tanárképző Főiskolai Kar

Dióssy Klára, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

Gáspár Judit, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

Horváth Teodóra, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola

Ignácz József, Békéscsabai Tanítóképző Főiskola

Julesz Gábor JATE Szeged

Kiss Gabriella, Újvidéki Egyetem

Mesterházy Mária, ELTE Budapest

Novák Géza, ELTE Budapest

Pál Zoltán, Bessenyei György Tanárképző Főiskola

Pribék Nóra, Soproni Óvónőképző Főiskola

Sipos Tünde, Janus Pannonius Tudományegyetem

Somhegyi Judit, Budapesti Tanítóképző Főiskola