12. Egyetemi Anyanyelvi Napok

 

 

 

EGYETEMI ANYANYELVI NAPOK

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

 

Földi Éva

 

2002. március 26–28. között 12. alkalommal rendeztük meg egyetemünkön az anyanyelvi napokat, s a rendezvénysorozat keretében ismét már hat versenykategóriában mérhették össze tudásukat, tehetségüket az ELTE valamennyi karának hallgatói. Örömmel tapasztaltuk, hogy ebben az évben is nagy volt az érdeklõdés az Egyetemi Anyanyelvi Napok eseményei iránt, s az újabb karokról (TÓFK, BGYTF) is szép számban érkeztek versenyzõk.

A háromnapos rendezvényt március 26-án – Kiss Jenõ intézetigazgató köszöntõ szavai után – Druzsin Ferenc, ez ELTE rektorhelyettese nyitotta meg, majd Bartha Csilla egyetemi docens Magyar közösség – magyar nyelv – kétnyelvûség címû elõadását hallhatták a magnyitó résztvevõi.

A szervezõbizottság – elnöke: Bolla Kálmán ny. professzor (BTK), titkára: Földi Éva egyetemi adjunktus (BTK), tagjai: Aczél Petra fõiskolai tanársegéd (TFK), Farkas Tamás egyetemi tanársegéd (BTK), Antalné Szabó Ágnes egyetemi adjunktus (BTK), Dobsonyi Sándor fõiskolai tanársegéd (TÓFK), Hubert Ildikó fõiskolai docens (TFK), Markó Alexandra egyetemi tanársegéd (BTK), Vatai Gabriella fõiskolai tanársegéd (BGYTF) – a jól bevált gyakorlatnak megfelelõen a nem magyar anyanyelvûek szép magyar beszéd versenyének megrendezését az elõzõ szemeszterben, 2001. december 11-ére tûzte ki. A bírálóbizottság – elnök: Szili Katalin egyetemi docens, titkár: Kárpáti Tünde egyetemi tanársegéd, tagok: Bortnyák Ágnes Kazinczy-érmes egyetemi hallgató, Földi Éva egyetemi adjunktus és a lengyel Sylwia Korsak, a verseny elõzõ évi nyertese – a következõ hallgatók teljesítményét értékelte a legmagasabb pontszámmal:

I. Ivanov, Nikolaj Stefanov (bolgár)

II. Korab Joanna (lengyel)

III. D¹ browska, Anna Dominika (lengyel).

Az Egyetemi Anyanyelvi Napok hivatalos megnyitója után, 11 órakor került sor a helyesírás versenyre. A bírálóbizottság – elnök: Fábián Pál professor emeritus, titkár: Antalné Szabó Ágnes egyetemi adjunktus, tagok: Dobsonyi Sándor fõiskolai tanársegéd, Fercsik Erzsébet fõiskolai docens és Laczkó Krisztina egyetemi adjunktus – a tollbamondásból és tesztbõl álló feladatlapok kijavítása után az alábbi versenyzõknek ítélte oda a díjakat:

megosztott I–II. Kozma Judit (BTK) és Horváth Bernadett (BTK)

III. Sinkáné Zombory Katalin (TÓFK).

Kedden délután a kétfordulós Szép magyar beszéd versenyével folytatódott a program, amely immár 61. alkalommal került megrendezésre. A versenyzõk elõbb Krúdy Gyula Búcsúfia címû írásának részletét olvasták fel, majd szabadon választott szövegüket adták elõ. A bírálóbizottság – elnök: Bolla Kálmán ny. professzor, titkár: Kálmánné Bors Irén fõiskolai docens, tagok: Jávor Balázs Kazinczy-érmes tanár, Pachmann Péter Kazinczy-érmes szerkesztõ, Subosits István ny. fõiskolai tanár – a következõ hallgatók szövegmondását tartotta a legélvezetesebbnek:

I. Belsõ Zsuzsanna (TÓFK)

II. Stein Erzsébet (TÓFK)

III. Salát Magdolna (BTK).

Másnap, szerdán reggel a nyelvhelyességi vetélkedõ írásbeli feladatait kellett a versenyzõknek megoldaniuk, s a legjobb 12 résztvevõ vehetett részt a szóbeli fordulóban. A zsûri – elnök: Tolcsvai Nagy Gábor egyetemi docens, titkár: Farkas Tamás egyetemi tanársegéd, tagok: Bódi Zoltán fõiskolai adjunktus, Koltói Ádám fõiskolai docens, Lõrik József fõiskolai adjunktus – a következõ döntést hozta:

I. Mihálka Réka (BTK)

II. Szabados Gabriella (BTK)

III. Maráczi Bernadett (BTK).

Délután a szintén kétfordulós versmondó verseny következett. Ez alkalommal Ady Endre Torony az éjszakában címû költeményét választotta a szervezõbizottság kötelezõ versnek. A zsûri – elnök: Eisemann György egyetemi docens, titkár: Havas Judit elõadómûvész, tagok: Fehér Erzsébet egyetemi docens, Hubert Ildikó fõiskolai docens, Ugrin Aranka irodalmi szerkesztõ – az alábbiak versmondását találta a legkiemelkedõbbnek:

I. Jakab Gabriella (BTK)

II. Komári Ágnes Eszter (ÁJTK)

III. Sófalvi Ágota (ÁJTK).

Csütörtökön, február 28-án a kétfordulós retorikai verseny zárta a rendezvénysorozatot. A bírálóbizottság – elnök: Szathmári István professor emeritus, titkár: Aczél Petra fõiskolai tanársegéd, tagok: Bayer Miklós fõiskolai docens, Nagyszentpéteri Géza fõiskolai tanár, Vassné Kovács Emõke fõiskolai tanár – az alábbiaknak ítélte oda a díjakat:

I. díj megosztva: Antónyi Gerda (TÓFK) és Gonda Márta (TFK)

II. Száraz László (TFK)

III. Salga Imre (BTK).