Vissza

 

               

                

 A felvételek sorszámozása

 

a) széria

  1. BALÁZS JÁNOS                 27. KÁROLY SÁNDOR

  2. BALOGH DEZSŐ               28. KERESZTURY DEZSŐ

  3. BALOGH LAJOS                29. KIEFER FERENC

  4. BÁRCZI GÉZA                    30. KISS LAJOS

  5. BARTÓK JÁNOS                31. KOVALOVSZKY MIKLÓS

  6. BENKŐ LORÁND              32. LAKÓ GYÖRGY

  7. BERECZKI GÁBOR           33. LŐRINCZE LAJOS

  8. CZEGLÉDY KÁROLY        34. B. LŐRINCZY ÉVA

  9. DEME LÁSZLÓ                  35. MOLLAY KÁROLY

10. DEZSŐ LÁSZLÓ                 36. MOLNÁR JÓZSEF

11. DOMOKOS PÁL PÉTER   37. NYÍRI ANTAL

12. DOMOKOS PÉTER            38. PAPP FERENC

13. ELEKFI LÁSZLÓ                39. PAPP LÁSZLÓ

14. ERDŐDI JÓZSEF               40. RÁCZ ENDRE

15. FÁBIÁN PÁL                       41. J. SOLTÉSZ KATALIN

16. FOGARASI MIKLÓS         42. SZABÓ DÉNES

17. GREGOR FERENC            43. SZABÓ T. ATTILA

18. GRÉTSY LÁSZLÓ               44. SZATHMÁRI ISTVÁN

19. HADROVICS LÁSZLÓ       45. SZENDE ALADÁR

20. HAJDÚ MIHÁLY                46. TAMÁS LAJOS

21. HAJDÚ PÉTER                   47. TELEGDI ZSIGMOND

22. HEGEDŰS JÓZSEF            48. TOMPA JÓZSEF

23. HERMAN JÓZSEF             49. VÉGH JÓZSEF

24. IMRE SAMU                       50. VÉRTES O. ANDRÁS

25. JUHÁSZ JÓZSEF                 51. ZSILKA JÁNOS

26. KÁLMÁN BÉLA                 52. PÉTER MIHÁLY

                                    ***

b) széria

53. BAÑCZEROWSKI JANUSZ 54. NYOMÁRKAY ISTVÁN

55. GADÁNYI KÁROLY             56. PUSZTAY JÁNOS

57. SUBOSITS ISTVÁN              58. H. TÓTH IMRE

59. BÉKÉSI IMRE                       60. ÉDER ZOLTÁN

61. BÜKY LÁSZLÓ                      62. RÉDEI KÁROLY

63. SZÉPE GYÖRGY                   64. SZABÓ JÓZSEF

65. RÓNA-TAS ANDRÁS           66. SZENDE TAMÁS

67. ADAMIK TAMÁS                 68. BENCÉDY JÓZSEF

69. WACHA IMRE                      70. BOLLA KÁLMÁN

71. BÜKY BÉLA                          72. BALÁZS GÉZA

73. BENCZE LÓRÁNT               74. KEMÉNY GÁBOR

75. ZIMÁNYI ÁRPÁD                76. HAVAS FERENC

77. FÖLDI ÉVA                           78. CS. JÓNÁS ERZSÉBET

79. KLAUDY KINGA                  80. LENDVAI ENDRE

81. É. KISS KATALIN                82. PRÓSZÉKY GÁBOR

83. KAKUK ZSUZSA                   84. Keresztes László

85. HIDASI JUDIT                      86. KESZLER BORBÁLA

87. ZOLTÁN ANDRÁS               88. BAKRÓ-NAGY M.

89. PÉNTEK JÁNOS                   90. GULYA JÁNOS

 

Sorszám nélkül: Keresztes László,

                            Agyagási Klára

Cserék: 84. Nyirkos István --

              88. Bakró-Nagy M. --

Pótlást kérni, sürgetni:

                Bakró-Nagy M.

                Prószéky Gábor