Érzelmek kifejezése a beszédben

 •  

 • Az érzelmek szupraszegmentális kifejezését a Nyolc óra megnyilatkozás 28-féle változatában vizsgáltam PS és PL előadásában. A 28-féle változatot most két meghangosításban hallhatják a szituációra való hivatkozások nélkül. A beszédhelyzetekről a szöveges leírás tájékoztat. Feldolgozását az Egyetemi Fonetikai Füzetek 7. kötetében (90--116. lap) közöltem 1992-ben.

 •  

 • A mintákkal különböző beszédhelyzetekben kifejeződő közléstartalmak:

 •  

 • PS   PL  01. minta: Semleges kijelentés. Egy járókelő kérdésére adott válasz.

 • PS   PL  02. minta: Kedveskedés. Felnőtt válasza egy ötéves kisgyermek
                   kérdésére.

 • PS   PL  03. minta: Kedveskedő udvariasság. Válasz egy csinos fiatal nő
                   kérdésére.

 • PS   PL  04. minta: Türelmetlenség. A sűrű kérdezősködés miatt kissé türel-
                   metlen, de még udvarias válasz.

 • PS   PL  05. minta: Ingerültség. A válaszadó a gyakori kérdezés miatt kijön a
                   béketűrésből és kissé indulatosan válaszol.

 • PS   PL  06. minta: Figyelmeztetés. A moziba készülődő férj feleségét
                   sürgeti, hogy igyekezzen az öltözködéssel.

 • PS   PL  07. minta: Erős türelmetlenség. A másodszori sürgetés már
                   türelmetlenebb és határozottabb hangon szól.

 • PS   PL  08. minta: Ideges, türelmetlenség. A harmadszori figyelmeztetésben
                   a sürgetés mellett idegeskedés, ingerültség is kifejeződik.

 • PS   PL  09. minta: Kérlelés. Gyengéd, kérlelő sürgetést fejez ki.

 • PS   PL  10. minta: Csodálkozás. A gyerek még otthon van, pedig már
                   iskolában kellene lennie.

 • PS   PL  11. minta: Megnyugtatás. Ok nélküli sürgetésre adott válasz. Még
                   van idő, hiszen csak nyolc óra.

  PS   PL  12. minta: Sürgetés. Sietni kell, hamarosan itt lesznek a vendégek.

  PS   PL  13. minta: Ellentmondást nem tűrő. Az apa nem engedi gyermekét a
                    játszótérre, mivel már késő este van.

  PS   PL  14. minta: Bosszankodás. Idegen városban a pályaudvaron várják a
                   csatlakozást, de a vonat csak nem akar megérkezni.

  PS   PL  15. minta: Lemondás. Ketten várják a vonatot s mindhiába. Az idő
                   lassan telik, az óra nyolcat üt, s az egyik várakozó felsóhajt:
                   Nyolc óra.

  PS   PL  16. minta: Derűs hitetlenkedés. A kellemesen szórakozó ember jó-
                   kedvűen, derűs hangon konstatálja az idő múlását.

  PS   PL  17. minta: Boldog izgatottság. Boldog felkiáltás, végre elérkezett a várva
                   várt nyolc óra.

  PS   PL  18. minta: Erős izgalom. Valami kellemetlen vagy izgalmas esemény
                    kezdődik nyolc órakor, ami nem kis erőfeszítést követel és tétje van
                    (pl. nehéz vizsga).

  PS   PL  19. minta: Rettegés. A halálraítélt sóhaja, amikor már csak két óra van
                   hátra az ítélet végrehajtásáig.

  PS   PL  20. minta: Iszony. Az elítélt indul a vesztőhelyre, nyolc óra s csak két
                   órája maradt az életből.

  PS   PL  21. minta: Méltatlankodás. Valakit figyelmeztetnek, hogy késő van, a
                   szomszédokat zavarja a hangoskodás, mire méltatlankodva mondja,
                   hogy csak nyolc óra, a szomszédok később is szoktak zajongani.

  PS   PL  22. minta: Tűnődés. A megszólaló tőnődve számolja az időt. Most nyolc
                   óra van, két óra múlva még csak Fehérváron leszek s éjfélre kerülök
                   ágyba.

  PS   PL  23. minta: Vigasztalás, biztatás. A beszélő vigasztal valakit, hogy még
                   jöhet a vendég, hiszen még csak nyolc óra. Egy kis késés ebben a
                   rossz időben megesik.

  PS   PL  24. minta: Lemondás, szomorúság. A nagyon várt személy nem érkezett
                   meg, s nincs is remény arra, hogy megjön, hiszen már nyolc óra.

  PS   PL  25. minta: Aggódás, szorongás. Rosszat sejtető, aggódó hangon szól a
                   közeli hozzátartozóját hiába váró férfi.

  PS   PL  26. minta: Bosszankodás. A várakozást kísérő türelmetlenség hangja
                   csendül ki ebből a kijelentésből.

  PS   PL  27. minta: Dühös felháborodás. Hosszadalmas várakozás, nyolc óra óta
                   már nagyon sok idő eltelt.

  PS   PL  28. minta: Durcás sértődöttség. Ugyanaz a helyzet, de más pszichikai
                   állapotban.