Az érzelemkifejezés hangeszközei

Ütött az óra megnyilatkozás 37 változatban.

Az Írott szöveg, hangzó forma szemináriumon realizálta: M. Szilvia.

1998. december 2-án.

 

A minták a kiemelésre (VHO_n) kattintással megszólaltathatók. Az elhangzó megoldásoknak nem mindegyike kifogástalan (mesterkéltnek érezzük, stb.), de a feladat nehézségét jól példázzák.

 

Ön hányat tudna hitelesen megszólaltatni? Tessék megróbálni!

 

VHO_D  Melyik 4 minta intonációját ábrázolják az itt megjeleníthető diagramok? (Próbálkozzék a hanglejtésgörbe "leolvasásával"!)

 

VHO_1. Semleges kijelentés.

VHO_2. Semleges kérdés

VHO_3. Felkiáltás.

VHO_4. Felszólítás (Üssön az óra!)

VHO_5. Óhajtás

VHO_6. Szomorúság

VHO_7. Bánat

VHO_8. Keserűség

VHO_9. Kiábrándultság

VHO_10. Csalódottság

VHO_11. Kedvetlenség

VHO_12. Kétségbeesett

VHO_13. Tragikus helyzet

VHO_14. Megbántottság

VHO_15. Beletörődés

VHO_16. Sajnálkozás

VHO_17. Öröm

VHO_18. Harsány

VHO_19. Incselkedés

VHO_20. Kárörvendő

VHO_21. Meglepettség

VHO_22. Csodálkozás

VHO_23. Kötekedő

VHO_24. Vidámság

VHO_25. Hivatalos, hűvös tárgyilagosság

VHO_26. Panaszkodó

VHO_27. Türelmetlenség

VHO_28. Feldúlt

VHO_29. Düh

VHO_30. Harag

VHO_31. Flegma

VHO_32. Szenvedélyes

VHO_33. Erotikus

VHO_34. Ijedt

VHO_35. Rémült

VHO_36. Titokzatos

VHO_37. Hátborzongató