Elektronikus beszédelőállítás

A mikroelektronika és a számítástechnika századunk második felében megteremtette az elektronikus beszédelőállítás műszaki–technikai feltételeit. Ezek: nagy memória- és tárkapacitás, gyors műveleti sebesség, kisméret, nagy teljesítmény hanggenerátorok. A nyelvészeti fonetika már évtizedekkel korábban (mindenekelőtt a kinoröntgenográfia és a dinamikus hangspetrográfia alkalmazása révén), a század közepére birtokába jutott a hangtest fonetikai szerkezetének  mesterséges felépítéséhez szükséges ismereteknek.

Magyarországon az MTA Nyelvtudományi Intézetének a fonetikai osztályán végzett nyelvészeti-fonetikai alapkutatásokból születtek meg a hetvenes évek végére, nyolcvanas évek elejére hang-, illetőleg beszédszintetizáló eljárások (Voxon, Voxton, Hungarovox, Russon). A hang- és beszédszintézishez PDP 11/34 típ. számítógépet és OVE III/típ. formánsszintetizátort használtunk. A számítógép központi memóriája 32 kbyte. Háttértárolóként 2 db lemezegység szolgált, terminálként pedig LA 36 típ. konzolírógépet és VT 55 típ. monitort használtunk. A szintetizátor 16 bites párhuzamos illesztővel (interfésszel) kapcsolódott a számítógéphez. A svéd gyártmányú OVE III/C formánsszintetizátor 15 akusztikus paraméterrel (A0, AC, AH, AN, F0, F1, F2, F3, N1, AK, K1, K2, B1, B2, B3: intenzitás-, frekvencia- és sávszélesség- paraméterek) vezérelhető 12 biten. A 12 bitből 4 kiválasztja valamely paramétert, 8 pedig az értékmegadásra szolgál. A PDP számítógép RT-11 V. 2.0 operációs rendszerrel üzemelt. A szintetizáló programok FORTRAN IV nyelven készültek. Az első, Magyarországon szintetizált párbeszédes szöveg a Magyar Rádióban is elhangzott 1980 decemberében, Párbeszéd ember és gép között címmel:

Jó napot!

– Jó napot!

Ki vagy te?

– Én beszélőgép vagyok.

Nem hiszem el! Számolj tízig!

– Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz.

Jól van. Mondd utánam: Atyámat gyászolom.

– Atyámat gyászolom.

Nem jó. Így mondd: Atyámat gyászolom.

– Atyámat gyászolom. Jó?

Igen. Jól van. Hallottad? Az űrhajósok visszatértek a Földre.

– Igen? Az űrhajósok visszatértek a Földre?

Vissza ám, már tegnap.

– Igen, az űrhajósok visszatértek a Földre.

Hogy vagy?

– Köszönöm, jól.

Sokat dolgoztok?

– Igen, sokat dolgozunk.

No, akkor nem zavarlak. Szervusz, viszontlátásra!

– Viszontlátásra! Minden jót!

A számítástechnika  rohamos fejlődésével  az utóbbi évtizedekben megsokszorozódtak a beszéd elektronikus szintézisének lehetőségei, s ma már gyerekjáték a mesterséges beszéd-előállítás. Nagy élmény volt először hallani gép "szájából" emberi beszédet. A legnagyobb eredmény azonban mégiscsak az volt, hogy a szintézissel új eszköz született a kísérleti-fonetikai kutatások számára. A beszédakusztikai analízis adatainak ellenőrizhetőségén túlmenően az analízis szintézissel (analysis by synthezis) módszer alkalmazásával új lendületet vett a beszédkutatás. A most elhangzó archív felvétellel a magyar fonetika történetének talán legsikeresebb periódusát idézzük föl.