Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások füzetekben

A kékkel kiemeltekről jelent meg füzet. *-gal jelölt esetében nyomdakész kézirat van.

A névre kattintással megjelenik a szöveg.

  1. Adamik Tamás

46. Kálmán Béla

  2. Agyagási Klára

47. Károly Sándor

  3. Bakró-Nagy Marianne

48. Kemény Gábor

  4. Balázs Géza

49. Keresztury Dezső

  5. Balázs János

50. Keszler Borbála *

  6. Balogh Dezső

51. Kiefer Ferenc

  7. Balogh Lajos *

52. Kiss Lajos

  8. Banczerowski Janusz

53. Klaudy Kinga

  9. Bárczi Géza

54. Kovalovszky Miklós

10. Bartók János

55. Lakó György

11. Békési Imre

56. Lendvai Endre

12. Bencédy József

57. Lőrincze Lajos

13. Bencze Lóránt

58. Lőrinczy Éva B.

14. Benkő Loránd

59. Mollay Károly

15. Bereczki Gábor

60. Molnár József

16. Bolla Kálmán

61. Nyíri Antal

17. Büky Béla

62. Nyirkos István

18. Büky László

63. Nyomárkay István

19. Czeglédy Károly

64. Papp Ferenc

20. Deme László

65. Papp László

21. Dezső László

66.  Péntek János

22. Domokos Pál Péter

67. Péter Mihály

23. Domokos Péter

68. Pusztay János

24. É. Kiss Katalin

69. Rácz Endre

25. Éder Zoltán

70. Rédei Károly

26. Elekfi László

71. Róna-Tas András

27. Erdődi József

72. J. Soltész Katalin

28. Fábián Pál

73. Subosits István

29. Fogarasi Miklós

74. Szabó Dénes

30. Földi Éva

75. Szabó József

31. Gadányi Károly

76. Szabó T. Attila

32. Gregor Ferenc

77. Szathmári István

33. Grétsy László

78. Szende Aladár

34. Gulya János

79. Szende Tamás

35. Hadrovics László

80. Szépe György

36. Hajdú Mihály

81. Tamás Lajos

37. Hajdú Péter

82. Telegdi Zsigmond *

38. Havas Ferenc

83. Tompa József 

39. Hegedüs József

84. H. Tóth Imre

40. Herman József

85. Végh József 

41. Hidasi Judit

86. Vértes O. András

42. Imre Samu

87. Wacha Imre

43.  Cs. Jónás Erzsébet

88. Zimányi Árpád

44. Juhász József

89. Zoltán András

45. Kakuk Zsuzsa

90. Zsilka János

         Keresztes László*  

***