Takács Ferenc

(19211989)


1921. március 26-án született Döröskén, Vas megyében. Az elemi iskolai hat osztályt a döröskei népiskolában végezte. Anyagi okok miatt nem tudta egy ideig tanulmányait folytatni. Alkalmi munkákból élt, volt mezőgazdasági, majd gyári munkás, éjjelőr.
    1940. december 12-én katonai szolgálatra kapott behívót. A frontra került, megsebesült, kórházi kezelések után 1941. december 21-én leszerelték és hadirokkanttá nyilvánították.  
    A polgári iskolát magántanulóként végezte 194446-ig. 1946-ban felvételt nyert a dolgozók szombathelyi állami Horváth Boldizsár kereskedelmi középiskolájába és a Szabária Népi Kollégiumba. 1948 júliusában érettségizett.
    1948-tól két éven át vándorkönyvelőként járta a Zala megyei földműves szövetkezeteket. Könyvelői keresetéből félretett annyit, hogy folytathassa tanulmányait Budapesten. Felsőfokú tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen kezdte, majd átiratkozott a Pedagógiai Főiskolára, ahol magyartörténelem szakos diplomát szerzett. A főiskola utolsó évében könyvtárosként dolgozott a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken.
    1951-ben került a Magyar Rádióhoz mint lektor. 19521962-ig a Gyermek-, majd az Ifjúsági Osztályt vezette. 19621982-ig a Műsorszerkesztőség főosztályvezetője volt. 1982-ben nyugdíjba vonult és mint nyugdíjas a Dokumentációs Bizottság vezetőjeként folytatta rádiós tevékenységét, egészen 1989-ben bekövetkezett haláláig.
    Alapító tagja volt a Vasiak Baráti Körének, amelyben aktívan tevékenykedett.

    Takács Ferenc a Magyar Rádió örökös tagja.

Bővebben: