Makó Ernő dr.

(1948–2005)

 

Nemzetközileg is elismert, új utakat és módszereket kereső / megvalósító orvosprofesszor.

Makó Ernô 1948-ban született Bicskén. Általános és középiskolai tanulmányainak befejezése után, 1967-ben kezdte meg tanulmányait a SOTE-n. 1973-ban szerzett általános orvosi diplomát. 1974-tôl dolgozott az egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinikáján. Radiológiából 1977-ben, majd 1992-ben onkológiából tett szakvizsgát.

 1974-től az egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinikájának munkatársa. 1986-ban lett az orvostudományok kandidátusa, 1992-ben nevezték ki egyetemi tanárnak, s lett a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika vezetője. Számos hazai és nemzetközi szakmai társaság elnöke, tisztségviselője és tagja volt (pl. a Magyar Crohn Társaság, a Magyar Radiológiatudományi Társaság, a Magyar Gasztroenteológiai Társaság Képalkotó Szekciója, az European Society of Gastrointestinal Radiology, az Osztrák Radiológus Társaság tiszteletbeli tagja stb.). Számos – felkérésre – nemzetközi és hazai tudományos rendezvény szervezője.

Kiváló egyetemi oktatóként a graduális és a szakorvosi képzésben, ill. továbbképzésben is folyamatosan részt vett. Más diszciplínák iránt is nyitott volt, így pl. közreműködött az ELTE Fonetikai Tanszékén végzett kinoröntgenografikus vizsgálatokban.

Fájdalmasan korai halálával nagy űr maradt utána.

 

Forrás: Magyar Radiológia 2005. 79/6. 316–7.