Benkő Loránd életútja

 

Benkő Loránd 1921. december 19-én született Nagyváradon.

A középiskolát Szegeden, a Klauzál Gábor Gimnáziumban végezte.

1941–44. A kolozsvári egyetemen tanult.

1945-ben került a Pázmány Péter Tudományegyetemre.

1946-tól dolgozik a budapesti tudományegyetemen.

1952-ben elnyerte a nyelvtudományok kandidátusa fokozatot.

1953-tól a Magyar Nyelv szerkesztője.

1959–91. A Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék vezetője.

1960-tól a nyelvtudományok doktora.

1960–95. Az MTA Nyelvtudományi Intézete magyar osztályát vezette.

1962–65. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese.

1964–96. Az MTA Nyelvtudományi Bizottságának elnöke.

1965–90. Tanszékcsoport-vezető az ELTE-n.

1965-ben az MTA levelező tagjává választották.

1967–74. Az ELTE rektorhelyettese.

1969-ben a Finn Oroszlán Lovagrend parancsnoki fokozatát kapta.

1973–90. A Pedagógiai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke.

1974-ben megkapta az Eötvös Loránd Tudományegyetem aranyérmét.

1976-tól az MTA rendes tagja.

1977-től a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke.

1980-ban Révai Miklós-emlékérmet kapott.

1980–1990. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság alelnöke.

1988-ban Pais Dezső-díjjal tüntették ki.

1991-ben Apáczai Csere János-díjban részesült.

1993-ban Déry Tibor-jutalmat kapott.

1994-ben nyugállományba vonult.

1995-től a TIT elnöke.

1996-tól professzor emeritus az ELTE-n.

1996-ban Széchenyi-díjjal tüntették ki.

1999-ben Munkácsi Bernát-díjjal tüntették ki.