Balázs János

1914-1989

 

Középiskolát a pápai ref. kollégiumban, egyetemi tanulmányait 1935-től Eötvös-kollégistaként görög--latin--magyar szakon végezte.

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének 1949-től volt munkatársa, 1964-től az ELTE tanára, majd 1973--1979 között tanszékvezető professzora.

Tanított külföldi egyetemeken: Lipcsében, Zürichben, Genfben, 1964--1970-ben professzorként Rómában.

Szakterülete a magyar és az általános nyelvészet. Foglalkozott a magyar tudomány és kultúra európai kapcsolataival.  Munkássága különösen jelentős a stilisztika, a tudománytörténet és a szövegtan terén.